Skriver om hoten mot folkbildningen

Jag skriver i Norrbottens-Kuriren om SD-ledamöter som vill avskaffa folkhögskolorna och om studieförbundens systematiska bidragsfusk som utgör det verkliga hotet mot folkbildningen.

Läs artikeln här.

Studieförbunden uppstod liksom folkhögskolorna ur folkrörelserna kring förra sekelskiftet och har spelat en avgörande roll för landets demokratisering, bildning och kulturliv. Under det långa socialdemokratiska maktinnehavet i mitten av 1900-talet skulle de liksom många andra av civilsamhällets organisationer komma att inkorporeras i den politiskt styrda sektorn och finansieras med skattepengar. 


I dag ser vi resultaten. I en debattartikel i Dagens Nyheter (20/2) konstaterade forskarna Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom att så mycket som 60 procent av studieförbundens verksamhet utgörs av fusk, vilket motsvarar en miljard av skattebetalarnas pengar. Ett sådant systemfel uppstår inte över en natt. Frågan är om det ens går att reparera. Det är det verkliga hotet mot folkbildningen.