Skriver i Opulens om det nygamla kulturkriget

Det talas om att det pågår ett kulturkrig, att samhällsdebatten har lämnat de ekonomiska frågorna bakom sig och flyttat fokus till kulturens sfär. Påfallande ofta är det de som under lång tid har kämpat för att politisera varje hörn av den mänskliga tillvaron som ondgör sig över det kulturkrig som påstås ha brutit ut när de för första gången upplevt att de fått svar på tal.

Läs mer

Skriver i fPlus om auktoritära tendenser i kulturpolitiken

Miljöpartiets auktoritära kulturradikalism är bara det senaste tillskottet i en lång tradition av försök att anpassa kulturlivet efter den dagspolitiska agendan. De som bidragit till utvecklingen har inte sällan haft ett välmenande uppsåt när de försökt använda kulturpolitiken för att uppnå jämställdhet och mångfald. Men det auktoritära ligger i radikalismens natur. Det radikala är något som påtvingas andra mot deras vilja, annars hade det inte varit radikalt.

Läs mer