Svensk metrik, Eva Lilja

Nyligen utkom den digra handboken i verslära, Svensk metrik, skriven av litteraturvetaren Eva Lilja. Det är glädjande att det publiceras ett nytt omfattande verk på området då den hittillsvarande moderna litteraturen varit tämligen sparsmakad. Senast var det frågan om en ytterst kortfattad översikt i form av Kristian Wåhlins Allmän och svensk metrik från 1995. För att hitta rejäla handböcker i ämnet på svenska är man tvungen att gå så långt bak som till 1930-talet, och sedan dess har det som bekant hänt en del på versens område.

Liljas arbete är både omfattande och ambitiöst och fungerar bra både som en översikt för vershistorien och som en guide till den deskriptiva metriken.

Min tyngsta kritik av boken rör författarens teleologiska synsätt, d.v.s. att hon tycks anse att nyare versformer är ”högre” än äldre och att en poets storhet delvis mäts i hur mycket hans/hennes dikt pekar framåt ”är före sin tid”. Detta är ett modernistiskt synsätt som fungerar illa vid bedömandet av äldre litteratur.

Därmed inte sagt att Lilja undviker äldre versformer. Hon har rika kunskaper i vershistoria och dem delar hon med sig av, och dessutom har hon ett kuriöst intresse för både de olika versformernas tillkomsthistoria och den metriska lärdomshistorien som vi också får ta del av.

Det är dock tråkigt att Lilja, som så många andra specialister på fria versformer (hon skrev sin avhandling om Vilhelm Ekelund och Edit Södergran) hävdar den fria versens primat gentemot de bundna formerna samt att de senare per definition skulle vara hopplöst passé. Borde inte utvecklingen ha hunnit dithän att det funnes plats för båda traditionerna sida vid sida med öppet erkännande av bådas brister och förtjänster?

Utöver denna lutning åt modernismen känns framställningen påtagligt fräsch och uppdaterad, vilket är glädjande eftersom den förmodligen kommer att förbli svenskt standardverk på området i många år framöver. Det är en imponerande arbetsinsats som är nedlagd i den digra volymen, som borde vara ett måste i varje poesiintresserad svensks bokhylla!

3 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.