Bilens tid är nu

Hur många gånger har vi inte fått höra påståendet att det skulle vara ute att ha egen bil, att bilen blivit omodern?

Det är en verklighetsbeskrivning som länge torgförts av en liten men högröstad grupp livsstilsaktivister i Stockholm. Den är dock helt felaktig. Bilen är populärare än någonsin.

Förra året nådde nybilsregistreringen i Sverige all time high. Även det totala antalet fordon och antalet fordon per capita är högre än någonsin. Svenska folket vill äga och köra bil, kanske inte under varje skede av livet, men väl under något.

Det finns ingen motsättning mellan bilen och cykeln, eller mellan bilen och kollektivtrafiken. Trafikslagen kompletterar varandra. Verka gärna för att fler skall cykla och åka kollektivt genom att göra de alternativen bättre och mera lockande. Inte genom att försämra för biltrafiken.

Därmed inte sagt att bilen inte fått för mycket utrymme i städerna. Under modernismen förvandlades många stadskärnor till trafikplatser istället för städer. En urban miljö behöver en blandning av trafikslag. Att göra som den rödgröna majoriteten i Stockholm och köra vidare på den modernistiska stadsplaneringen men göra bilgator till gågator är dock det sämsta alternativet av alla.

Parkeringsfrågan är ett annat instrument som politiker använder för att medvetet försvåra för människor att ha bil, trots att egen parkeringsplats toppar listan över vad människor efterfrågar med en ny bostad.

Dessa politiker har missförstått sitt uppdrag. De ska inte ”gå före” och lägga våra liv till rätta. De ska sträva efter att skapa så goda möjligheter som möjligt för medborgarna att leva de liv de vill och önskar, och där ingår ofta bilen.

Därmed inte sagt att vi inte ska ta avigsidor som trängsel, trafikskadoroch miljöpåverkan på allvar. Mot dessa finns dock andra medel än att motverka privatbilismen som sådan.

Jag skriver i Norrbottens-Kuriren:

”De partier som säger sig värna om individuell frihet övertygar inte så länge de inte står upp för det viktigaste uttrycket för en individualistisk livsstil. Dagens kampanjer mot privatbilismen är ett svek mot landsbygdens befolkning, men också mot barnfamiljer och andra som är beroende av bilen på daglig basis. Det viktigaste argumentet för bilen hörs dock alltför sällan i dagens debatter: den gör dig fri.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.