Så minskar vi utsläppen, utan extra kostnad.

Greenpeace publicerade i förra veckan en rapport om den nordiska energifrågan. Bakom rapporten – Ett nordiskt energiscenario – ligger den kända danska energiforskaren Klaus Illum som under fem år jobbat med den på uppdrag av Greenpeace.

Med hjälp av ett avancerat dataprogram som simulerar energisystemet i Norden har Illum räknat fram att Nordens koldioxidutsläpp kan minska med 67 procent till 2030 jämfört med 1990. Detta dessutom utan att vi behöver uppfinna någon ny teknik, utan att vi behöver bygga ut vattenkraften eller importera mer utländsk kol, gas och kärnkraftsel (vi kan tvärtom minska dagens import). Dessutom, som pricken över i – utan att det kostar mer än att fortsätta som idag med kärnkraft och fossila bränslen. 

Lösningen är att effektivisera energianvändningen. Stora mängder energi kan sparas om vi går över från att värma upp våra bostäder med el till att istället värma upp dem med hjälp av fjärrvärme och värmepumpar samtidigt som vi isolerar dem bättre.

Rapporten visar också att det finns mycket att vinna på att betrakta Norden som en enda energimarknad. Till exempel kan vi använda överflödig norsk vattenkraft (som blir överflödig när vi effektiviserat energianvändningen) till att avveckla danska kolkraftverk.

Det fantastiska är just att denna stora minskning av utsläppen kan göras utan att vi vare sig behöver bygga ut kärnkraften eller vattenkraften och inte nog med det: det kommer inte att bli dyrare än vad det skulle vara för oss att bara fortsätta på den redan inslagna vägen.

Borde inte detta vara en signal stark nog att väcka även de dessvärre inflytelserika grupper i samhället som likt strutsen valt att stoppa sina huvuden i sanden och förneka konsekvenserna av mänsklighetens miljöpåverkan.

Rapporten talar ett språk som till och med de mest likgiltiga i frågan om jordens och mänsklighetens fortlevnad borde förstå: lönsamhetens! Det är in ett långsiktigt perspektiv mer ekonomiskt lönsamt att byta till energisparande åtgärder och förnybara bränslen.

11 kommentarer

  1. Den artikel du refererar till låter ganska flummig. Att tro att man i en nära framtid kan minska ”green house” gaserna över hela jorden är bara en fantasi och ingen realistisk klimatpolitik. Kina kommer att kräva mycket mera energi under de närmast 50 åren än vad som kan produceras genom sol och vindkraft. Den mest effektiva åtgärden att minska energianvändning är att öka priset på energi men det får ekonomiska följder som folk inte kommer att tolerera. Regeringar som begränsar energianvändningen eller ökar priset på energi gör sitt eget land mindre konkurrenskraftigt gentemot länder som inte vidtar några åtgärder. Det innebär att industrin flyr till länder som kan erbjuda mindre regleringar och tar de bra jobben med sig.
    Utvecklingsländer, inkluderande Kina och Indien, kommer att gå förbi de mer utvecklade länderna år 2018 när det gäller utsläpp och har vägrat att finna sig i begränsningspåhitten. Reduktionen som ev. skulle kunna åstadkommas av utvecklingsländerna kommer inte att ha nämnvärd betydelse. För att få fullständig kontroll måste man etablera någon sorts världsregering som har kraft att bestraffa och kontrollera all energianvändning och det är verkligen inte troligt.

  2. Berit: En av huvudanledningarna till att vi i västvärlden måste ställa om vårt energisystem illa kvickt är just för att länder som Kina och Indien ska ha ett hållbart alternativ till den nuvarande ohållbara energipolitiken. Det ligger i allas intresse. Jag förstår att du, som på förhand misskrediterat hela miljöfrågan, tycker att artikeln är flummig.

  3. Industrin flyr redan ’västvärlden” och kommer så att göra i ett accelererande tempo när energin blir artificiellt dyrare. Sverige har redan stora problem konkurrensmässigt. Det enda som kommer att finnas kvar inom landet vad gäller arbeten blir att tvätta varandras smutsiga byk.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.