Jag tilldelas Kungliga Automobil Klubbens journalistpris 2019

Den 8 oktober mottog jag Kungliga Automobil Klubbens (KAK) stora journalistpris för 2019.

Juryns motivering lyder:

Lars Anders Johansson är en skribent som återkommande tar upp frågor som rör den individuella mobiliteten och bilismens förutsättningar. Hans texter utgår ifrån ett samhälleligt perspektiv på̊ dessa frågor och han räds inte att sticka ut hakan i debatten när så behövs. Han försvarar bilen som frihetsmaskin och att makten över resandet ska ligga nära människor. Ofta pekar han också̊ på̊ vilka vinster som bilismens faktiskt tillför samhället.

Det är få opinionsskribenter som så tydligt tar ställning för bilen och den fria mobiliteten på det sätt som Lars Anders Johansson gör. Vi är mycket stolta över att tilldela Lars Anders Johansson KAK:s Journalistpris 2019.

Läs mer här.