Skriver i fPlus om marknadsekonomin och kulturlivet

De kulturutövare och debattörer som oroar sig över auktoritära regeringars politiska klåfingrighet på kulturområdet borde se att det är marknadsekonomin och inte politiken, som utgör garanten för ett fritt kulturliv. Jag skriver i fPlus om sambandet mellan marknadsekonomi och ett fritt kulturliv:

https://www.fplus.se/darfor-skapar-kapitalismen-ett-fritt-kulturliv/a/K3VVM5

”Tanken på ett fritt och oberoende kulturliv som kan kritisera och häckla den politiska makten är en förhållandevis sentida företeelse. Under större delen av mänsklighetens historia har konstens utövare befunnit sig i maktens närhet och i dess tjänst. Det var framförallt vid furstarnas hov och vid helgedomarna som man återfann de konstutövare som i dag skulle beskrivas som kulturarbetare.

Dagens kulturutövares självbild av att företräda en fri kraft i opposition mot makten är en direkt konsekvens av kapitalismen och den separation mellan den politiska och ekonomiska makten som följde på den industriella revolutionen. Det var först när det uppstod en marknad för kultur och en tillräckligt stor och köpstark publik som kulturutövarna kunde frigöra sig från sitt beroende av den politiska makten.”