Skriver i Norrbottens-Kuriren om den urbana normen

Ser vi början till slutet för den urbana normen? En oväntad effekt av coronapandemin är att den sociala ingenjörskonsten tvingats backa. Samtidigt har vi sett ett uppsving för uttrycken för den livsstil makthavarna avskyr: villaboendet, privatbilismen, sommarstugorna och båtlivet.

Jag skriver i Norrbottens-Kuriren om hur hur den gångna våren förskjutit perspektiv och ändrat maktbalansen mellan samhällsplanerare och medborgare:

”Genom distansarbete och nya tekniska lösningar kommer fler att ha möjlighet att välja bort trängseln för en friare livsstil. Kommuner kommer att få konkurrera om medborgarna genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer och möjligheter till en aktiv fritid. Kanske är det inte alls i städernas trängsel som svaren på framtidens frågor formuleras.”