Skriver om äganderätt i Norrbottens-Kuriren

Jag skriver i Norrbottens-Kuriren om hur borgerligheten övergett sin raison d’être: värnandet av det enskilda ägandet.

https://kuriren.nu/lokalt/artikel/agandet-ett-borgerligt-sjalvandamal/8j812e1l

Värnandet av äganderätten och den privata sfärens integritet ger den politiska borgerlighetens dess existensberättigande. En borgerlighet som vill växla in sänkta inkomstskatter mot konfiskatoriska egendomsskatter har förverkat sitt syfte.

Den borgerliga idégemenskapen vilar på en bräcklig grund. Den gemensamma nämnare som trots många motsättningar har kunnat samla olika liberala och konservativa schatteringar har varit värnandet av ägandet och den privata sfären. Motståndet mot konfiskatoriska skatter och politiska klåfingrar på tillvarons alla områden var den strävan som enade de borgerliga.