Morgonen

Text: Verner von Heidenstam
Musik: Lars Anders Johansson

När det är sjösättningstider känns längtan efter sommaren extra påtaglig. Verner von Heidenstams dikt Morgonen handlar om en tidig båtutfärd och fångar skaldens livsbejakande filosofi i en rad ögonblicksbilder.

Min tonsättning av dikten återfinns på albumet ”Renässans” (Dimma Records 2016), som givetvis finns att lyssna till på Spotify.