Skriver om klassisk arkitektur i Opulens

Den klassiska arkitekturen står över politiska ideologier. Arkitektur har i alla tider använts för politiska syften, men det går inte att binda en viss arkitekturtradition vid en viss ideologi, eller att placera den klassiska arkitekturen respektive den modernistiska på höger/vänsterskalan låter sig inte göras.

Klassisk arkitektur, inspirerad av arvet från Rom och Aten har fått manifestera både den amerikanska demokratins institutioner och Stalins totalitära skräckvälde. Modernism har förknippats både med amerikansk marknadsliberalism, Le Corbusiers fascism och socialdemokratiskt folkhemsbygge.

Jag skriver i Opulens om den nya rörelsen bort från 1900-talets navelskådande modernism och om återupptäckandet av den långa arkitekturhistorien:

”Sverige, som annars brukar vara snabbt på att haka på internationella trender, släpar efter. Kanske är det för att vi fortfarande odlar självbilden av att vara “världens modernaste (mest modernistiska) land”? Krusningar börjar dock skönjas på den konforma ytan.”

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/den-klassiska-arkitekturen-star-over-politiska-ideologier/