Skriver om trädgårdsstäder på Bostadspolitik.se

Fler småhus gynnar alla grupper på bostadsmarknaden. Genom att bygga den typ av bostäder som flest vill ha, det vill säga villor och radhus, frigörs lägenheter i det befintliga beståndet åt de grupper som föredrar eller behöver lägenheter. Lösningen på småhusbristen är således en nyckel till en större låsning på bostadsmarknaden, skriver jag på Bostadspolitik.se .