Skriver om bostadspolitik i Nya Wermlands Tidningen

Samma systemfel ger oss fel slags bostäder och fula hus. Jag skriver i Nya Wermlands Tidningen om hur både demokratin och marknadsekonomin satts ur spel i frågor som rör arkitektur och bostadsbyggande.

”Att småhusdebatten och arkitekturdebatten liknar varandra är inte en slump. De har samma rötter och samma ideologiska drivkrafter. I grund och botten handlar det om två oförenliga idétraditioner som står emot varandra. Fram till 1930-talet utgick stadsbyggandet från vad människor efterfrågade. Både den täta kvartersstaden och trädgårdsstäderna, är frukter av detta synsätt. Dessa stadsmiljöer är ännu nästan hundra år senare de populäraste.”

Läs artikeln här: https://www.nwt.se/2021/09/14/johansson-de-vill-bestamma-hur-du-ska-bo/