Skriver i Opulens om biblioteksdebatten

Tillbaka till biblioteksdebatten. Jag skriver i Opulens om den idéhistoriska bakgrunden till en nygammal debatt.

”Den antropologiska kultursynen suddade ut konturerna av vad ett bibliotek var för något. Tidigare hade kultur ansetts vara någonting som existerade i sin egen rätt, för sin egen skull. I och med den antropologiska kultursynens genomslag blev kulturpolitik någonting som motiverades utifrån dess effekter på det omgivande samhället, en utveckling som påskyndades av lika delar politisk aktivism och den offentliga byråkratins obönhörliga logik. Biblioteken var de kulturinstitutioner som kanske allra tydligast föll offer för denna utveckling.”

Läs hela artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/biblioteksdebatten-revisited/