Skriver om stadsplanering på Bostadspolitik.se

Det är hög tid att skrota de dysfunktionella delarna av miljonprogrammetStadsplanering och arkitektur spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen, inte minst när det kommer till sådant som rör aktuella frågor som segregering, utanförskap och kriminalitet.

Att miljonprogrammet nu tjänat ut borde betraktas som en möjlighet, snarare än ett problem i sig.

Jag skriver på Bostadspolitik.se:

”De storskaliga miljonprogramsförorternas problem löses inte genom ad hoc-lösningar som förtätning av den befintliga bebyggelsen. Tvärtom riskerar det att omintetgöra de kvaliteter som trots allt finns. Bättre vore att riva hela stadsdelar och börja om från början, fast utifrån en beprövad stadsplaneringsfilosofi som vi vet fungerar. Det har gjorts på många håll i världen.”

Läs hela artikeln här: https://www.bostadspolitik.se/2021/09/16/lyssna-pa-modernisterna-och-riv-miljonprogrammen/