Skriver i Land Lantbruk om omvärderingen av landsbygden

Jag skriver i Land Lantbruk om den förskjutning i synen på centrum och periferi som ägt rum under de senaste decennierna. När jag växte upp var det kutym att den som bodde i staden såg ned på den som bodde på landet. I dag har det lantliga boendet omvärderats:

”Plötsligt är livsstilen utanför städerna något eftersträvansvärt. Möjligheten att bo stort, närheten till statusfyllda fritidsintressen som skidåkning, fiske, motorsport och annat som svårligen låter sig göras i staden, att slippa se sig över axeln av fruktan för att bli rånad.”

https://www.landlantbruk.se/kronikor/idag-ar-lantisarna-de-lyckligt-lottade/