Skriver i Opulens om Vilks och den institutionella konstteorins död

Jag skriver i Opulens om Rondellhunden och om en konstvärld som sågar av dem gren de själva sitter på.

Lars Vilks utmanade några av samtidskonstens verkliga tabun, och även om han betalade ett högt pris ser han ut att ha gått segrande ur striden.

När de institutioner som monopoliserat rätten att bedöma vad som är konst eller inte missbrukar denna roll undergrävs hela den samtida konstvärldens grundvalar.

Läs artikeln här: Vilks och den institutionella konstteorins död.

Foto: OlofE (Wikimedia Commons) (CC BY 3.0)