Kulturkrigets långa förhistoria

När det i dag talas om att det pågår ett “kulturkrig” är det lätt att få intrycket av att det skulle vara ett nytt påfund, introducerat av Donald Trump eller Sverigedemokraterna. Den politiska kampen om kulturen, som i grund och botten handlar om det som författaren Lars Gustafsson kallade för “problemformuleringsprivilegiet” har dock pågått i mer än hundra år, och har framför allt drivits från vänster.

Jag skriver i Världen idag om det så kallade kulturkrigets långa förhistoria.

”Det är dock framför allt när konservativa har gett vänstern svar på tal som fenomenet har uppmärksammats som ett problem, som i de amerikanska “culture wars” som bröt ut på 80-talet som en reaktion på 68-vänsterns framflyttade positioner, eller den danska “kulturkampen” i början av 2000-talet.”

Läs artikeln här: https://www.varldenidag.se/kultur/sa-blev-svenskt-kulturliv-vansterpolitiskt-dominerat/repujz!LopwuV39cnWO2DK19VrrIQ/