Om konservatism i miljödebatten

Konservatism och miljöengagemang går hand i hand och har gemensamma rötter. Miljöfrågorna är för viktiga för att reduceras till slagträn för generell politisk radikalism.

Jag skriver i Opulens om hållbarhetsbegreppet och om böjelsen att bevara:

”Sammanblandningen av miljöengagemang och auktoritär radikalism har också gjort att miljöfrågorna kidnappats av våldsförespråkande extremister, som så ofta hävdat att ändamålet helgar medlen att man börjat misstänka att det i själva verket är medlet som är målet. Sådana allierade riskerar att bli miljörörelsens värsta fiender.”

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/karleken-till-naturen-och-bojelsen-att-bevara/