Det är likgiltigheten som hotar det heliga

Det är inte hädelse som hotar det som är heligt, utan likgiltighet. De vikande besökssiffrorna i Svenska Kyrkan beror sannolikt inte på att det årligen runt om i Sverige hålls konserter och tillställningar där kristendomens heliga symboler släpas i smutsen. Hela Black Metal-genren bygger sin estetik på att häda mot kristendomen, men jag tror inte att det är särskilt många fromma kristna som ligger sömnlösa över detta om nätterna.

Jag skriver i Opulens om helighet och hädelse, yttrandefrihet och blasfemilagstiftning:

”Sveriges problem med helighet handlar inte om blasfemi, utan om att vi som samhälle har så svårt att förhålla oss till det som är heligt. Hur kommer det sig att kyrkan har så dåligt självförtroende att den tror att dess bästa argument för att locka besökare till kyrkorummet är att det är ”annorlunda”? Hur kommer det sig att de som oroar sig över att våra traditioner är hotade och rasar på twitter mot att någon bytt namn på påskmusten, själva uteblir från gudstjänsterna?”

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/det-ar-likgiltigheten-som-hotar-det-heliga/