Bilen och staden behöver varandra

Människor vill kunna äga, köra och parkera sina bilar, även i städerna. Makthavares försök att motarbeta detta har ofta visat sig vara kontraproduktiva och utarmat de städer som de velat vitalisera. Människor uppskattar alltjämt bilen och mycket lite tyder på att det kommer att ändras i framtiden.

Jag skriver i Fokus om privatbilismens påverkan på stadsutvecklingen:

”Dagens bilfientlighet har liknande fundamentalistiska drag som funktionalisternas dyrkan av bilen. Ingen av ytterligheterna är att föredra. Som tur är finns internationella förebilder att lära av. Många europeiska städer med historiska stadskärnor har insett betydelsen av tillgänglighet för bilister och lyckats ta fram smidiga lösningar i form av ringleder, infartsparkeringar vid kollektivtrafiknoder och underjordiska garage som inte gör våld på den historiska bebyggelsen.”

Läs artikeln här: https://www.fokus.se/kultur/bilarna-hor-hemma-i-staden/