Slopade höghastighetståg är en seger för landsbygden

I USA finns uttrycket ”flyover country” för de i huvudsak jordbrukande delstater som ligger i inlandet, och som invånarna i de tätbefolkade kustområdena främst ser genom fönstret på sina transkontinentala flyg. Uttrycket har från början haft en nedsättande klang, men har på senare år kommit att användas även av de boende i dessa delstater, som en markering av vad de upplever som ett ovanifrånperspektiv från storstadsregionerna.

Hade det omdebatterade höghastighetsprojektet blivit verklighet hade ett liknande begrepp behövt myntas för landskapen mellan de svenska storstäderna, som skulle passera revy utanför tågfönstren. Någon större nytta för de boende i dessa områden skulle höghastighetssatsningen inte göra.

Jag skriver i Land Lantbruk: https://www.landlantbruk.se/slopade-hoghastighetstag-en-seger-for-landsbygden