Innovationspolitik är en självmotsägelse

Företagen spelar en avgörande roll för det som brukar kallas den gröna omställningen, men för att den ska leda till något annat än högtravande ord om hållbarhet måste de få verka i fri konkurrens. Först då kan företagens innovationskraft komma till sin rätt.

Med andra ord, låt företagen behålla sina pengar att investera i morgondagens lösningar, i stället för riktade stöd till dagens dagsländor.

Jag skriver på Företagande.se :

”Att staten sällan lyckas träffa rätt när den försöker välja vinnare är egentligen inte ägnat att förvåna. Den politiska logiken och den marknadsekonomiska är raka motsatser. Hur goda intentionerna än må vara riskerar riktade stöd och satsningar på specifika företag eller en specifik teknologi leda till resultat rakt motsatta de önskade.”

Läs artikeln här: https://foretagande.se/innovationspolitik-ar-en-sjalvmotsagelse