Stockholms skärgård är fantastik, året runt. Bolagen som kör skärgårdsbåtarna är noga med att trycka på detta i sin marknadsföring, men också med egen båt är det fantastiskt att uppleva årstidernas växlingar i denna världsunika arkipelag. För mig har segling inte varit knutet till några korta sommarmånader. Har man bara tillgång till en båt som klarar av is och kyla är det bara att svepa in sig i tillräckligt varma kläder och ge sig av. Därför förvånas jag över hur tidigt skärgården stänger ned verksamheterna om höstarna.

Umgängeskoden sjöfolk emellan känns i många stycken som en kvarleva från flydda tider. En rest från en epok när det var självklart att bistå sina medmänniskor och då man hälsade på dem man mötte. Särskilt bland seglare är denna inställning alltjämt utbredd. När man möter en främmande båt ute till havs vinkar man till den andra besättningen. Skulle man göra samma sak på land med alla man mötte skulle folk tro att man var lite rubbad.

Juanitasegling 2012
Melodi: When Johnny comes marching home

Vi skulle ut och segla over Ålands hav
men vi kom inte långt för vår fiol gick av
Vi stannade på bullandö
och tänkte att ”här kommer vi dö”
men vi har gjort en ny och gett oss av

Nästan hundra år efter tidernas mest omtalade, omskrivna och omsjungna fartygskatastrof, Titanics undergång efter kollisonen med ett isberg i Nordatlanten i april 1912, grundstöter lyxkryssaren Costa Concordia utanför Italiens kust och förliser. Även om katastrofen inte är lika omfattande i människoliv räknat som den för hundra år sedan då femtonhundra människor miste livet i det nollgradiga vattnet så är det kusliga bilder på det kantrade jättefartyget som kablas ut via nyhetskanalerna.