Skriver i Land Lantbruk om den storstadsfixerade pressen

I min senaste krönika i Land Lantbruk skriver jag om konsekvenserna av alltför storstadscentrerade medier.

Skildringarna av jord- och skogsbruk, liksom av livet på landsbygden i stort, är ofta stereotyp och inte sällan negativ. Det blir tydligt när man tittar på opinionsjournalistiken. Ingen nationell ledarsida i Sverige, oavsett partipolitisk beteckning, företräder den stora grupp av befolkningen som bor i hus, kör bil till jobbet eller är verksam inom de gröna näringarna. I förlängningen riskerar denna skeva återgivning att påverka det politiska beslutsfattandet, till nackdel alla som bor och verkar utanför storstäderna.

På senare år har vi visserligen sett ett förnyat intresse för lokaljournalistik, med nya små redaktioner runt om i landet. Men det, och branschmedia som denna tidning, räcker inte, när de rikstäckande medierna alltjämt präglas av ett ensidigt storstadsperspektiv.

Läs hela krönikan här: https://www.landlantbruk.se/storstadsfixerad-journalistik-paverkar-aven-beslutsfattarna