Decentralisera mera

Jag skriver i Land Lantbruk om varför kommunsammanslagningar är dåligt både för demokratin och för landsbygden.

Forskning visar att mindre politiska enheter håller nere de offentliga utgifterna och motverkar korruption. Troliga förklaringar till detta är att det blir tydligare att den som röstar för skatten också är den som betalar den, liksom att mindre politiska enheter ökar transparensen. Till exempel tenderar kommunalt slöseri om några hundratusen kronor att uppröra mer än när miljarder slösas bort på EU-nivå, där medborgarinflytandet är obefintligt.

De stordriftsfördelar som används som argument för att motivera centraliseringar kan dessutom uppnås på andra sätt än genom större politiska enheter. Samarbeten kring kollektivtrafik och sjukvård sker redan mellan kommuner och regioner, och med dagens valfrihetssystem går elever i skolor i andra kommuner än där de är skrivna. Samarbeten över kommungränserna kan alltså lösa småskalighetens knutar, utan de uppoffringar vad gäller medborgarinflytande och transparens som centraliseringen har inneburit. Vi behöver fler och mindre kommuner, inte färre och större.

Läs hela artikeln här: https://www.landlantbruk.se/decentralisera-mera