Skriver i Västerviks-Tidningen om skolans svek

I min senaste kolumn i Västerviks-Tidningen berör jag samma problemställning som jag tidigare tagit upp här på bloggen under rubriken Sveket mot de svagaste. Genom att försumma läsningen av litteratur lämnar den svenska skolan de elever som kommer från lågutbildade eller obildade familjer i sticket.