I veckans nummer av Svensk Tidskrift gör jag en betraktelse över Evert Taubes samhällsengagemang och finner en liberal humanist som både värnade traditionen och bejakade framåtskridandet. En stridslysten kulturkonservativ som samtidigt omfattade modernismens estetik, en brinnande miljövän och antirasist och antifascist och en förespråkare för lika representation av båda könen i riksdagen. På samma gång hopplöst efter som före sin samtid.

 

 

 

 

 

 

 

Evert Taube