Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på Karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

Lars Anders Johansson och Thomas von Wachenfeldt på karlfeldtsgården i Karlbo, lördagen den 27 juli 2019.

KARLBO 2019