Om Evert Taube skulle ha levat idag hade han blivit 121 år gammal. Det hade naturligtvis varit fullständigt orimligt, men det är ett inte ovanligt sätt att inleda en krönika om en avliden persons födelsedag. Evert Taube gick inte bort tragiskt i förtid som många av hans trubadurkollegor gjort genom århundradena. Han blev 86 år gammal och gick bort, älskad av ett helt folk om än aldrig erkänd av det kulturetablissemang han hela sitt liv kämpade för att få tillhöra.