Nytt år, nytt årtionde, nytt jobb!

Det glada 20-talet står för dörren och det har blivit dags att röra sig vidare. Den första februari tillträder jag som samhällspolitisk expert vid Villaägarnas Riksförbund.

Som en del i den intressepolitiska avdelningen och på uppdrag av förbundets 311 000 medlemshushåll kommer jag att arbeta med frågor som engagerar mig: äganderätt, beskattning, den enskildes rätt gentemot myndigheter, säkerhets- och trygghetsfrågor, trafik och infrastruktur, arkitektur och stadsplanering.

Eget hus är den boendeform som flest människor i Sverige efterfrågar. Likväl är det den boendeform som det planeras minst för. Småhusägare är också en grupp vars perspektiv i stor utsträckning saknar företrädare bland politiker och opinionsbildare. Trots att de flesta någon gång i livet vill äga ett eget hus, köra en egen bil och råda över sitt eget liv, domineras samhällsdebatten av dem som vill göra allt detta svårare. Detta hoppas jag kunna bidra till att ändra på.

Vid sidan av mitt arbete för Villaägarna kommer jag att fortsätta föreläsa och skriva om kulturpolitik, kultur och betydelsen av bildning.