Min sångbok hyllas i VLT

Min senaste bok Sånger hyllas i en stort uppslagen recension i Västmanlands Läns Tidning, av kulturredaktören Erik Jersenius.

I en tid när få sångböcker över huvudtaget ges ut, än färre recenseras, är det en ynnest att föräras så översvallande ord, särskilt när de kommer från någon som gjort sig besväret att lyssna igenom ens produktion:

”På skivornas ”Fridolins spår” (2008) och ”Renässans” (2016) ger Lars Anders Johanssons tonsättningar nytt liv åt Nobelpristagarna Karl Axel Karlfeldts och Verner von Heidenstams dikter. Här hör vi också inspirationen till hans egen lyrik. Hos Karlfeldt finner vi bondromantik med allusioner till Bibeln och Bellman, i Heidenstams poesi brinner sensualismen, individualismen och vurmen för historien.

Lars Anders Johansson är så skicklig att han får oss att tro att de stora svenska skaldernas verser redan var tonsatta när de skrevs.”

Läs mer här: https://www.vlt.se/artikel/en-bard-for-2000-talet-med-sina-visor-ger-lars-anders-johansson-genom-traditionen-poetisk-glans-at-bade-samtiden-och-historien