Skriver om pyrrhussegern över Wall Street

Game on eller game over? Har Redditaktionen skakat finansmarknaderna i grunden? Jag skriver i Opulens att Gamestoprusningen snarare mer liknar Pyrrhus seger över romarna än Davids kamp mot Goliat.

”När den arabiska vårens frihetsbudskap spred sig som en löpeld i sociala medier i början av 2011 blev makthavarna i den auktoritärt styrda arabvärlden tagna på sängen. Egyptens president Hosni Mubarak tvingades bort efter 30 år vid makten. Det hölls demokratiska val och en ny regering tillträdde. Två och ett halvt år senare genomfördes en militärkupp och de ledare som då grep makten med våld styr Egypten än i dag. I jämförelse med hur den arabiska våren utvecklades i länder som Libyen, Irak och Syrien kom dock Egypten lindrigt undan.

När de sociala medierna fick sitt stora genomslag för snart ett och ett halvt decennium sedan uppfattades de av många som en demokratisering av det offentliga samtalet. De gamla grindvakterna skulle förlora sin makt och var och en skulle fritt kunna göra sig hörd på de av lagen skyddade ”digitala anslagstavlorna”. Det senaste halvåret har visat att de nya grindvakterna i form av oligopolföretag i Silicon Valley, var både mäktigare och maktfullkomligare än de förra.

Att aktiehandeln skulle avvika från mönstret förefaller osannolikt. Tradingappen Robin Hood, som användes av en stor grupp Redditinvesterare, har redan infört begränsningar i hur många aktier man kan köpa. Följs Gamestopexemplet av fler försök att utmana de professionella investerarna kommer sannolikt även lagstiftaren att gripa in för att skydda institutionerna. Det finns litet som talar för att 2008 var sista gången det politiska och det finansiella systemet håller varandra om ryggen.”

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/pyrrhusseger-over-wall-street/