Det mest miljövänliga huset är redan byggt

Att underhålla och renovera ett gammalt hus är bland det mest miljövänliga du kan göra. Att bygga nytt, snabbt och billigt är däremot motsatsen till hållbar utveckling. Ett hus som inte är tänkt att stå i flera hundra år borde inte byggas alls.

Jag skriver om hållbart byggande i Fokus:

”Att bygga traditionellt är inte bara att bygga utifrån beprövad kunskap om vad som är vackert och vad som fungerar. Det är också att bygga hållbart, utifrån såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt perspektiv. De futuristiska visionerna om smarta skyskrapor i glas och stål med hängande trädgårdar från taken ser säkert bra ut på pappret, men varje sådan livscykelanalys står sig slätt med den för en byggnad som är tänkt att stå i flera hundra år. Modernisternas visioner om städer som ömsade skinn genom att byggnaderna revs vart trettionde år är i dag hopplöst förlegade.”

Läs artikeln här: https://www.fokus.se/analys/det-mest-miljovanliga-huset-star-redan-dar/