Kulturpolitikens skyddade verkstad

En seriös kulturpolitisk debatt är vad de som idag samlas kring de offentliga köttgrytorna minst av allt önskar sig.

Jag skriver i Opulens om varför kulturpolitik aldrig blir en valfråga:

När det drar ihop sig till val brukar företrädare för den offentligt finansierade kultursektorn ställa till med sin sedvanliga charad där de med spelad indignation ondgör sig över att inte de kulturpolitiska frågorna kommer högre upp på den politiska dagordningen. I själva verket har de allt att vinna på att de inte gör det.

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/kulturpolitikens-skyddade-verkstad-bestar/