Plötsligt ville alla vinna landsbygdens väljare

Jag skriveri i Land Lantbruk om hur landsbygdsfrågorna plötsligt hamnade i centrum av svensk politik.

”Det går inte längre någon skarp gräns mellan landsbygdens befolkning och städernas. Frågor som rör jakt, fiske, skytte och skogsägande berör idag både landsbygdsbor och stadsbor, och kommer sannolikt att göra det i ännu större utsträckning framöver. Det enda som förvånar är att det tog så lång tid för partierna att komma fram till detta.”

Läs artikeln här: https://www.landlantbruk.se/kronikor/plotsligt-ville-alla-vinna-landsbygdens-valjare/