Tacka din lokala prepper!

Individuell krisberedskap avfärdades länge som onödigt och löjligt, rentav osolidariskt. Idag är det däremot få som ifrågasätter behovet av krisberedskap. Prepparna hade rätt och kulturskribenterna hade fel. Kanske finns det lärdomar att dra från detta.

Jag skriver i Opulens om den förändrade synen på krisberedskap:

”De som verkligen ska stå med dumstruten är de som i åratal förlöjligade varje tanke på individuell krisberedskap, som avfärdade varningar om kollapsande system och som därmed bidrog till att nödvändiga åtgärder inte vidtogs i tid. Mycket av det som kommer att göra den kommande vintern extra besvärlig hade kunnat undvikas eller åtminstone mildras om inte så många med plattformar i offentligheten hade använt sig av dessa för att misstänkliggöra de som förmådde att göra en konsekvensanalys. Det är samma personer som när verkligheten väl gjorde sig påmind utbrast att de inte såg det komma. Vad vi alla kan göra är att lägga på minnet vilka de var och att ta deras nuvarande utsagor med samma nypa salt som borde ha tagits då.”

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/tacka-din-lokala-prepper/