Ungas bristande kunskaper om ekonomi är en samhällsfara

Att unga saknar kunskaper om hur ekonomi fungerar är ett problem, både för dem själva och för samhället. Väljare som inte förstår grundläggande ekonomiska realiteter riskerar dessutom att falla offer för populistiska agendor.

Jag skriver på företagande.se :

”Enligt en undersökning som Kantar Sifo gjorde 2019 hade bara var femte ung person i Sverige tillräckliga kunskaper för att kunna klara sin egen privatekonomi. Nästan varannan person i åldern 22–24 år anser att skolan misslyckats med att lära ut kunskaper i privatekonomi så att de klarar sig som vuxna.
[…]
Om kunskapsnivån är så låg när det gäller privatekonomi så vågar man knappt tänka på hur det är ställt med kunskaper om hur marknadsekonomin fungerar i stort. Om en lika liten andel förstår marknadsekonomi och företagande som förstår privatekonomi talar vi om ett samhällsproblem av enorma dimensioner. Om bara en femtedel av väljarkåren har tillräckliga kunskaper för att fatta underbyggda beslut i ekonomiska frågor, finns en överhängande risk att den ekonomiska politiken grundar sig på vanföreställningar och slagord, snarare än verkliga förhållanden.”

Läs artikeln här: https://foretagande.se/kunskapsluckorna-om-ekonomi-ar-en-samhallsfara