Ny version av Att dansa efter maktens pipa i höst!

I höst kommer en utvidgad och uppdaterad version av min bok om kulturpolitik, Att dansa efter maktens pipa – kultur i politikens tjänst. Den nya upplagan täcker även den tid som förlupit sedan boken första gången kom ut 2017. Så här skriver förlaget på sin hemsida:

Att dansa efter maktens pipa gavs ut första gången 2017 och blev snabbt något av ett standardverk för den som vill förstå svensk kulturpolitik. I denna nya och uppdaterade utgåva beskrivs tiden som förflutit sedan dess, med debatter om konstens frihet, metoo och Black Lives Matter och inte minst den största kris som drabbat kulturlivet i modern tid: Coronarestriktionerna.

Den nya utgåvan kommer att lanseras på bokmässan i Göteborg i slutet av september och i Stockholm längre fram i höst.

Läs mer hos Timbro Förlag.