Wallace Henry Hartley

Wallace Henry Hartley var kapellmästare på RMS Titanic som sjönk på sin jungfrufjärd den 14 april 1912, i Nordatlantens kalla vatten, en händelse som skildrats åtskilliga gånger i populärkulturen. Berättelsen om Titanic är en historia om hur modernitetens övertro på teknikens ofelbarhet i form av det osänkbara kryssningsfartyget kolliderar med naturens realiteter i form av ett isberg.

Läs mer

Barrikadsång

Kravaller och oroligheter på gator och torg är ingenting nytt för vår tid. Om politiskt grobianbeteende i form av gatuvåld och stenkastning, handlar Verner von Heidenstams ”Barrikadsång” från 1895, en betraktelse av upprorets nihilistiska natur, upproret som ofta äger rum för sin egen skull, snarare än i hopp om att leda till någonting bättre.

Läs mer