Wallace Henry Hartley

Wallace Henry Hartley var kapellmästare på RMS Titanic som sjönk på sin jungfrufjärd den 14 april 1912, i Nordatlantens kalla vatten, en händelse som skildrats åtskilliga gånger i populärkulturen. Berättelsen om Titanic är en historia om hur modernitetens övertro på teknikens ofelbarhet i form av det osänkbara kryssningsfartyget kolliderar med naturens realiteter i form av ett isberg.

Läs mer