Invald i Svenska Byggnadsvårdsföreningens styrelse

Jag är mycket glad och hedrad över att ha blivit invald i styrelsen för Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Ser fram emot att bidra till det viktiga arbetet med att värna, vårda och utveckla det byggda kulturarvet och värdefulla stads- och kulturmiljöer.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en oberoende och ideell förening som bildades 1975 under det av Europarådet utlysta byggnadsvårdsåret och arbetar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. Det görs genom opinionsbildning, och genom kunskapsspridning av beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.

Läs mer på Svenska Byggnadsvårdsföreningens hemsida.