Till kvällens match mot Åtvidabergs FF har AIK valt att höja priset för enkelbiljetterna med 20 kronor. Detta för att bekosta den merkostnad som polisens maffiametoder medför för klubbarna. Om problemet med polisens fakturering av arrangörerna för grundläggande beskydd har jag skrivit om vid ett flertal tillfällen, bland annat här, här och här.

För att sammanfatta kritiken: Det är orimligt polismakten, statens mest grundläggande funktion som finansieras via skatten och skall omfatta alla medborgare tar extra betalt av vissa för att utföra sitt ordinarie arbete. Polisen skall upprätthålla lag och ordning överallt. Signalen till de som tvingas betala extra för polisbeskydd är att de står utanför rättsstaten.

Klubbarna har sedan länge ett långtgående samarbete med polisen kring säkerheten på och kring arenorna. Man lägger ned stora ekonomiska och personella resurser på att följa ordningsmaktens instruktioner för säkerheten. Att utöver detta också behöva betala för det skydd som skall komma alla medborgare till del är absurt och inkonsekvent. Våldsmonopolet är statens viktigaste uppgift. Genom att fakturera för detta reducerar sig polisen till en beskyddarverksamhet bland andra. I så fall borde klubbarna ha rätt att välja bort polisen till förmån för mer kostnadseffektiva alternativ, privata vaktbolag eller MC-klibbar kanske.

Ännu mer absurd blir frågan om polisnotor när inkonsekvensen dras till sin spets i och med att det är bolagsformen som avgör vilka klubbar som skall betala för poliskostnaden och vilka som inte behöver göra det. Huruvida en allsvensk elitklubb bedrivs i aktiebolagsform eller inte är en ren teknikalitet som inte har någonting att göra med verksamhetens syfte. Man startar inte ett fotbollsaktiebolag för att man tror sig kunna tjäna feta pengar, man gör det för att vinna matcher på planen. Att ha bolagsform som kriterium för vilka klubbar som skall tvingas betala för rättsstatens beskydd snedvrider konkurrensen mellan klubbar som tävlar i samma serie. Att straffa vissa storklubbar ekonomiskt för att de valt en bolagsform både orättvist och principiellt fel.

En tröttsam sak som så gott som alltid inträffar när frågan om polisnotor kommer upp i debatten är att det plötsligt dyker in ett antal personer som är helt ointresserade och följaktligen oinsatta i frågeställningen som tar tillfället i akt att spy ut sitt hat mot elitfotbollen i allmänhet och supporterkulturen i synnerhet. Till vardags sansade medborgare som anser sig stå upp för rättsstaten och dess principer i andra sammanhang kastar plötsligt alla sådana hänsyn över ända och tycker att polisens straffavgifter är rimliga.

Ytterligare en tröttsam sak som dykt upp den sista tiden är de som försöker göra en blockpolitisk fråga av polisnotorna. Alliansregeringen bär förvisso ett tungt ansvar för hanteringen av detta, men det är inte rimligt att anta att oppositionen vid ett eventuellt maktskifte skulle agera klokare. Det finns en anledning till att begreppet ”Bodströmsamhället” har myntats. Detta är inte en ideologisk fråga såtillvida att det är höger som står mot vänster, detta är snarare en fråga där klubbarnas och supportrarnas intressen står mot ett populistiskt och inkonsekvent etablissemang som inte anser att de drabbades synpunkter är värda att tas på allvar.

Den som värnar om rättsstaten och dess principer, där likhet inför lagen och våldsmonopolet är helt centrala element, bör också stå upp mot det vansinniga systemet med polisnotor. Det är inte kul att AIK tvingas höja biljettpriset för att bekosta denna ekonomiska bestraffning för valet av bolagsform, men det är ett sätt att inte låta polisen snedvrida konkurrensen mellan klubbarna i ligan.

För övrigt anser jag att Bo Svensson är en tomte.