Idag skriver jag i Hälsingetidningarna om det kulturkrig som pågår om våra städer, där arkitektetablissemanget gör gemensam sak med politiker och byggherrar mot oss som skall leva och verka i dem:

”Ibland hör man argumentet om att alla nya hus blir ifrågasatta men älskade efter hand. Det är fel. Klassicism tenderar att vara populär när den byggs och fortsätta vara så, medan modernistiska kolosser som nya Klara förblir oälskade ännu efter fyra decennier.”