Skriver i norska Minerva om den nya sociala ingenjörskonsten

Vad har kontanterna, bilen, villan, flygplanet och sportskyttet gemensamt? De har alla blivit föremål för en politisk strävan att inskränka den individuella friheten. Den privata sfären inskränks bit för bit av en teknokratisk vilja att lägga människors vardag till rätta. Jag skriver i norska Minerva om den sociala ingenjörskonstens återkomst.

https://www.minervanett.no/frihet-spaltist-sverige/det-er-livsstilen-din-teknokratene-hater/194354