Skriver i Land Lantbruk om avfolkningens paradoxer

Jag skriver i Land Lantbruk om det paradoxala i att många avfolkningsbygder lider brist på bostäder, snarare än på arbetstillfällen.

”Medan småhuspriserna i städerna når nya rekordnivåer är det likväl svårt att få tag i ett hus på en plats huspriserna är låga. Låga värderingar gör att människor är mindre benägna att sälja de fastigheter de har. Den som ärvt en släktgård som värderas lågt kanske hellre behåller den och använder den som sommarstuga någon vecka om året, än gör sig besväret att sälja den till ett lågt pris. Samma sak med den som köpt en skogs- eller lantbruksfastighet och fått några boningshus på köpet.

Många avfolkningsbygder lider mer av brist på tillgängliga bostäder än av brist på arbetstillfällen. När antalet permanentboende når en smärtgräns tenderar kommunen att tycka att underlaget för byskolan är för litet, varvid den läggs ned. Sedan lägger lanthandeln ned, därefter bensinstationen. Sist dras busslinjen in. Allt detta har naturligtvis också sin påverkan på prisutvecklingen i området.”

Läs artikeln här: https://www.landlantbruk.se/kronikor/bygg-nytt-utanfor-staderna/