Skriver i NWT om parkeringsbristen

Det behövs fler, inte färre, parkeringsplatser. Försöken att straffa bort bilismen med höjda skatter och skambeläggning har inte fungerat. Människor vill fortfarande äga och köra en egen bil. Därför har bilmotståndarna nu börjat skjuta in sig på parkeringsfrågan. Jag skriver i Nya Wermlands Tidningen.

Läs artikeln här: https://www.nwt.se/2021/10/21/johansson-fler-inte-farre-parkeringsplatser-behovs/