Skriver i Land Lantbruk om de nya teknokraterna

Teknokrati utan teknikoptimism. Numera finns den starkaste motsättningen mellan dem som i möjligaste mån vill leva sina liv efter eget huvud med egna drömmar och målsättningar, och dem som betraktar samhället som ett politiskt projekt, där medborgarna antingen utgör kuggar eller grus i maskineriet.

Jag skriver i Land Lantbruk:

”Människors autonomi och egenmakt kringskärs, äganderätten undergrävs och beslutsfattandet centraliseras. De slagord som används för att motivera projektet varierar från tid till annan, men tendensen är densamma: bakom horisonten finns ett mål, som endast kan uppnås genom kollektivistiska lösningar.”

Läs artikeln här: https://www.landlantbruk.se/debatt/teknokrati-utan-teknikoptimism/