Den tomma provokationens arkitektur

(Foto: Bengt Oberger CC BY-SA 3.0)

Det mest problematiska med det Domkyrkoforum i Lund är inte att det är fult, utan att fulheten är meningslös. Funktionalisterna hävdade att form följde av funktion, det vill säga att vi fick svälja fula stadsmiljöer och byggnader eftersom det fanns så många praktiska fördelar.

Domkyrkoforum är varken vackert, originellt eller funktionellt. Det enda som väcker intresse/provocerar med byggnaden är att den kontrasterar mot/parasiterar på den omgivande, medeltida bebyggelsen.

Skriver om arkitektur som tom provokation i Opulens:

”På Svenska Kyrkans hemsida beskriver den spanska arkitekten Carmen Izquierdo sina tankar: ”Jag inspirerades mycket av omgivningarna och de oregelbundna och småskaliga stadsrum som ligger runt omkring. Sedan har jag förstås inspirerats av Domkyrkan själv och av verksamheten. Lanterninen mot Domkyrkan till exempel, fungerar som en signalerande gest om byggnadens entré.”

Nog är det en gest alltid, men att döma av de Lundabor jag talat med uppfattas den av många snarare som ett utsträckt långfinger än som en vänlig hälsning.”

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/den-tomma-provokationens-arkitektur/