Det är dom som osar av klassförakt

Att utgå från att arbetare eller invandrare inte skulle kunna lära sig att skilja mellan subjekt och objekt är ett uttryck för klassförakt. Den pågående diskussionen om en “dom”-reform hade inte imponerat på arbetarrörelsens bildningspionjärer. Att avveckla ett språk är inte detsamma som att utveckla det.

Jag skriver i Opulens om Språkrådet och den tröttsamma diskussionen om att avskaffa ”de” och ”dem” i skriftspråket.

Det är inte inkluderande att göra språket fattigare. Det är ett svek både mot dem som behärskar språket väl och de som ännu inte gör det. Varken den som växt upp i ett lågutbildat hem eller den som invandrat till Sverige med ett annat modersmål är behjälpt av denna förmenta inkludering. Varför ska kommande generationer tvingas leva med ett mindre nyansrikt, mindre användbart språk än det som vi har tillgång till?

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/kampanjen-for-en-dom-reform-ar-ett-uttryck-for-klassforakt/